top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Instagram

Privacyverklaring

Fotostudio Lief, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

www.fotostudiolief.nl

Fotostudio Lief

Dr Bearda Bakkerstraat 60

8923 ER Leeuwarden

+31 641657051 

info@fotostudiolief.nl

Monique Sixma is de Functionaris gegevensbescherming bij Fotostudio Lief! Zij is te bereiken via info@fotostudiolief.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Fotostudio Lief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn dienst(en) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer​

 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Fotostudio Lief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@fotostudio.nl, dan verwijder ik deze informatie.​

MET WELK DOEL VERWERK IK PERSOONSGEGEVENS

Fotostudio Lief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Fotostudio Lief analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Fotostudio Lief verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Fotostudio Lief neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld medewerker van Studio Lief) tussen zit.

CONTACTFORMULIER

Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.​

HOELANG BEWAAR IK PERSOONSGEGEVENS

Fotostudio Lief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

Fotostudio Lief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht:

​​

  • Outlook | e-mail | privacyverklaring

  • Pixieset | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij | privacyverklaring

  • WIX | Website, contact en nieuwsbrief| privacyverklaring

  • Studiomanagement | | e-mail & online galerij & facturatie | workflow e-mail | privacyverklaring

  • Paperdork | financiële administratie

  • Fundy | online album proofing | privacyverklaring

  • Google analytics | Website | privacyverklaring

  • Social Media | Promotionele doeleinden

  • Leveranciers | Leveringsdoeleinden | Albums en overige fotoproducten

  • Mollie I Betalingen

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Fotostudio Lief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotostudio Lief Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotostudiolief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk . Monique Bonnema Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE BEVEILIG IK PERSOONSGEGEVENS

Fotostudio Lief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotostudio.nl

DISCLAIMER

De informatie, ideeën, meningen en suggesties zijn niet bedoeld om juridisch, financieel, boekhoudkundig of ander professioneel advies te geven, inclusief, maar niet beperkt tot, een specifieke situatie. Voordat je suggesties in deze materialen opvolgt, dien je jouw persoonlijke advocaat of andere professionele adviseur te raadplegen. Noch de auteur, noch de uitgever is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies dat of schade die naar verluidt ontstaat als gevolg van jouw gebruik of toepassing van enige informatie of suggesties in dit gedeelte van de website.

Copyright 2016-heden door Monique Bonnema | Fotostudio Lief - alle rechten voorbehouden.

 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page